Start
Bedrijf
Fiscaal nieuws
Contact
Start

Fiscaal nieuwsRB

Actueel fiscaal nieuws (bron: RB-Belastingadviseurs)

03. Fiscaal nieuws

Nelissen / Conel

Terug

Heffingskortingen 2015

In 2015 zullen de heffingskortingen aangepast worden. Daarnaast worden een aantal heffingskortingen afgeschaft. Hier kunt u een overzicht van alle heffingskortingen terugvinden.


RB Prinsjesdagspecial 2014

Op 16 september 2014 was het Prinsjesdag en is het Belastingplan 2015 openbaar gemaakt. In samenwerking met Fiscaal up to Date heeft het Register Belastingadviseurs de voorgestelde fiscale maatregelen voor u samengevat in de RB Prinsjesdagspecial 2014. Hier kunt u deze special lezen. Tevens vindt u hier het commentaar van RB Belastingadviseurs.


Zelfstandigen/zzp’ers die medische zorg verlenen kunnen btw-vrijstelling toepassen

14 jul 2014

In een reactie op twee recente arresten van de Hoge Raad heeft de staatssecretaris van Financiën nu bevestigd dat de btw-vrijstelling voor het verrichten van medische zorg ook van toepassing kan zijn op zzp’ers en maatschappen die deze diensten zelfstandig verlenen. Eerder dacht hij hier nog anders over.


In twee arresten van de Hoge Raad oordeelt de Hoge Raad dat onder bepaalde voorwaarden de btw-vrijstelling ook voor zzp'ers en maatschappen van toepassing kunnen zijn. In een brief aan de Tweede Kamer bevestigt hij dit oordeel:


“Vanaf datum van dit arrest zijn ZZP-ers en maatschappen vrijgesteld van BTW voor alle werkzaamheden die vallen binnen de uitoefening van werkzaamheden als individuele Wet BIG beroepsbeoefenaar of gezondheidskundige diensten, die naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormt van door ziekenhuizen aan patiënten geboden vrijgestelde medische verzorging. Voorwaarde is wel dat geen sprake is van een uitleenovereenkomst, dienstbetrekking van degenen die het werk verrichten bij het ziekenhuis of van enige andere juridische band tussen de maatschap en, of de maten of werknemers van de maatschap waaruit toch een verhouding van ondergeschiktheid bestaat ten aanzien van arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden tegenover het ziekenhuis/verzorgingsinstelling. ‘‘


Register Belastingadviseurs doet voorstellen t.b.v. pakket Belastingplan 2015

22 april 2014

Het Register Belastingadviseurs heeft het ministerie van Financiën op 15 april 2014 enkele suggesties gedaan voor fiscale maatregelen voor het pakket ...

Lees meer


Commissie Hoek pleit voor fiscale prikkels voor MKB-financiering

3 juli 2013

Gisteren heeft de Commissie Hoek haar rapport met aanbevelingen voor de MKB-financiering aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken. De commissie adviseert onder meer om de vorming van eigen vermogen door middel van...

Lees verder


Tim Coronel maakt zich sterk voor betere beroepsuitoefening

28 juni 2013

Tim Coronel, de bekende autocoureur en veelzijdig ondernemer, is door onjuist handelen van zijn voormalig administrateur en belastingadviseur in discussie geraakt met de Belastingdienst over zijn fiscale positie.In samenwerking...

Lees verder


Reactie RB op ‘Besluit proceskosten WOZ-zaken’

28 mei 2013

Het RB heeft een kritische reactie gegeven op het ‘Besluit proceskosten WOZ-zaken’ waarvoor begin mei 2013 een internetconsultatie is gestart.de toelichting op het besluit blijkt dat thans veel bezwaar- en...

Lees verder


Belastingadviseur is beroepsmatig rechtsbijstandverlener toeslagen

22 mei 2013

Is een belastingadviseur een beroepsmatig rechtsbijstandverlener in een bezwaar- en beroepsprocedure over toeslagen? Dat was de belangrijkste vraag in een hoger beroepsprocedure aangespannen door het RB bij de Afdeling...

Lees verder


Register Belastingadviseurs doet voorstel Fiscaal crisispakket MKB 2014

15 mei 2013

Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft op 14 mei 2013 een voorstel Fiscaal crisispakket MKB 2014 aangeboden aan het ministerie van Financiën. Het voorstel bevat fiscale maatregelen die volgens het RB een positieve...

Lees verder


Reactie RB op internetconsultatie WKR

14 mei 2013

Het RB heeft op 14 mei 2013 een reactie gegeven op de internetconsultatie naar aanleiding van de verkenning over de werkkostenregeling. De volledige reactie is tevens geplaatst op www.internetconsultatie.nl. De reactie gaat...

Lees verder


RB commentaar wetsvoorstel inzake pensioenen

14 mei 2013

Het RB heeft vandaag commentaar geleverd op het wetsvoorstel “Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen”. Het commentaar is gestuurd aan de Vaste Commissie voor Financiën en...

Lees verder


Reactie RB op onderzoek naar VOA voor vennootschapsbelasting

23 april 2013

Het RB heeft op 23 april 2013 een reactie gegeven op het onderzoek van het Ministerie van Financiën naar de invoering van ‘Voldoening op aangifte’ (VOA) voor de vennootschapsbelasting (Vpb). De reactie komt voorafgaand aan een...

Lees verder  

Het fiscale nieuws is ontleend aan de website van het Register Belastingadviseurs (RB)


Ons kantoor is lid van deze grootste beroepsorganisatie van belastingadviseurs.


  

Administratie en belastingadvies